Kunstgræs Ballerup Idrætsby

Holbøll har udført boldbaner siden 1960’erne. Gennem årene er det blevet til ikke mindre end 70 boldbaner (heraf 36 kunstgræsbaner). Dette projekt blev det første, hvor bygherre valgte at stille nye bæredygtige krav til materialevalg og udførelsen. Kunstgræsset skulle være uden indfyld af det forurenende gummigranulat. Derudover skulle kunstgræsset bestå en udvaskningstest, og entreprenøren skulle sikre, at det potentielt forurenede regnvand ikke siver ned i grundvandet. Løsningen blev at udlægge en vandtæt bentonitmembran, grave 40 cm brede drænrender og forbinde renderne til det eksisterende ledningsnet.

Projektet har omfattet opbygning af 15.000 m² baneareal. Herunder udlægning af 2.000 m³ GAB, sætning af 480 lb.m. kantningssten og modulfliser, etablering af 3.200 m Ø80 drænrør samt udlægning af 15.000 m² betonitmembran og 14.275 m² kunstgræssystem.

Derudover har Holbøll opført hegn, tilskuer-rækker, svingport, ni nye belysningsmaster (inkl. nye fundamenter) samt komplet lysanlæg.

Bygherre: Ballerup Kommune