Belægning

Nogle belægninger er praktiske og holder til tung trafik, mens andre har et særligt æstetisk udtryk og opfordrer til ophold og leg.

Holbøll lægger fliserne, grusstierne og asfalten til entreprisen, men vi installerer også inventar, belysning, cykelskure, legepladser og sørger ikke mindst for den afsluttende beplantning.

Belægningsarbejdet er sjældent kun asfalt. Når bygherre skal skabe et miljø, indblander det mange forskellige materialer og håndværk. Arkitekter udtænker designet, men det er den dygtige fagmand, der fører projektet fra kreativ idé til funktionalitet. I Holbøll sætter vi os ind i bygherres vision for miljøet, og fører den videre gennem hele byggeriet.

Vi har solid erfaring med klassiske belægningsopgaver. Langt de fleste belægninger udfører vi selv, men vi har også en række dygtige samarbejdspartnere, der kan træde til efter behov. Både, hvis det skal gå stærkt, og vi har brug for flere folk, eller hvis den ønskede belægning kræver en særligt specialiseret fagmand, som vi ikke råder over internt i Holbøll.

Oftest er belægningsarbejdet en del af en større entreprise. F.eks. ved reetablering efter kloakentreprise, eller etablering af veje, fortove og stisystemer ved byggemodninger, men vi byder gerne på belægningsentrepriser.