Betonarbejde

Beton-arbejde | Terrændæk støbes | Holbøll A/S

I Holbøll startede vi med at grave ud for fundamenter. I dag følger vi projektet til dørs og udfører alle betonarbejder med interne ressourcer og faste samarbejdspartnere til levering af materialer samt udførsel af specialarbejder. Med færre involverede entreprenører i projektet får projektlederne mulighed for at lægge bedre tidsplaner, men med mindre koordineringsarbejde. De kan lettere opretholde et effektivt flow af arbejdsopgaverne, der minimerer unødig spildtid og derved bygherres risiko.

Et stærkt udvalg af vores medarbejdere og formænd har indgående kendskab til de metoder, værktøjer og materialer, som bliver anvendt under de forskellige betonarbejder. Vi tager ansvar for etablering og støbning af projektets fundamenter, terrændæk, bundplade, bygværk og belægning, og tilbyder bygherre en effektiv koordinering med projektets øvrige arbejdsopgaver.

Uanset om elementerne støbes in situ eller leveres præfabrikeret, vil betonarbejdet være en vigtig milepæl for projektet. Det kræver et erfarent mandskab, både under projektets projektering og udførslen af betonarbejdet, at levere et solidt fundament på specialmål.

Holbøll udfører betonarbejder som fag-, under- og hovedentreprise.