Jord

Jordarbejdet er en fundamental kompetence i næsten alle projekter. Jord er den kompetence der grundlagde Holbøll tilbage i 1947, og det er stadig den kompetence der holder os kørende i dag.

Vi har maskinførere der er specialiserede i alle processer af anlægsbyggeriet. Lige fra afrømning og udgravning til afretning og finish. Vi råder altid over en række maskinførere der matcher projektets karakter og lever op til bygherres forventninger om effektivitet, engagement, stabilitet og naturligvis kvalitet.

Maskinerne er anlægsentreprenørens muskler, og vores maskinpark vokser rolig i takt med antallet og størrelsen på vores projekter. Vi råder over 55 hydrauliske gravemaskiner på op til 55 ton, og når de en sjælden gang kommer hjem til garagen er det for at blive serviceret. Derudover råder vi over gummilæssere, jorddumpere, larvebåndsdozere, rendegravere, gradere, 3 og 4 akslede lastbiler samt en række specialmaskiner til udgravning samt spuns- og pælearbejde.