Jord

JORD

Jordarbejdet er en fundamental kompetence i næsten alle projekter.

Vi har dygtiggjort os i en række områder inden for jordarbejde, så vi også kan håndtere de mere komplicerede anlægsopgaver.

 Vi udfører

 • Jordflytning
 • Vejarbejde
 • Byggemodning
 • Deponi/losseplads
 • Oprensning af søer og vandløb
 • Støjvolde og rydningsarbejde
 • Jordrensning
 • Håndtering af forurenet jord.
 • Miljøoprensning
 • Sortering af genbrugsmaterialer
 • Sportsanlæg

Ring og få et tilbud på din næste jordflytningsopgave.