Organisation

Entreprenør Søren Kristiansen A/S er et datterselskab af Holbøll A/S.

Entreprenør Søren Kristiansen A/S udfører kvalitetsarbejde inden for jord, belægning og forsyning. Det lokale entreprenørfirma er bygget op af faglig nysgerrighed og engagerede medarbejdere med høj anciennitet. Med støtte fra Holbøll A/S investerer Entreprenør Søren Kristiansen A/S i nyt specialudstyr og videreuddannelse af medarbejderne. Derved vil datterselskaber i fremtiden kunne udføre langt flere forskellige og omfattende projekter med minimal involvering af eksterne samarbejdspartnere.

Den tidligere direktør Søren Kristiansen er fortsat involveret i Entreprenør Søren Kristiansen A/S som seniorkonsulent. Af nedenstående organisationsdiagram fremgår den samlede organisation.

Læs mere om Entreprenør Søren Kristiansen A/S på eskas.dk

 

 

Holbøll, Entreprenør Søren Kristiansen | Organisationsdiagram 2021
Holbøll, Entreprenør Søren Kristiansen | Organisationsdiagram 2021