Forsyning

FORSYNING

Vi udfører alle former for kloakeringsopgaver, og lægger alle rør i dimensioner fra Ø80 til Ø2000.

Vi er omfattet af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, og er medlem af Dansk Byggeri. Det sikrer, at vores kunder er omfattet af en garantiordning uanset projektet. 

Vi udfører

 • Gravitationsledninger 
 • Spildevandshåndtering i det åbne land 
 • Trykledninger
 • Dræning af boldbaner 
 • Omfangsdræn
 • Klimatilpasning
 • Fjernvarmerør
 • Etablering af faskiner 
 • Byggemodning 
 • Pumpestationer 
 • Ind- og udløbsbygværker
 • Gårdsanering 
 • Pile- og rodzonanlæg 

Ring og få et tilbud på din næste forsyningsopgave.