Forsyning

Holbøll udfører alle kloak- og forsyningsopgaver i dimensioner fra Ø80 til Ø2000. Sanering af kloak- og ledningsnet, etablering af pumpestationer, klimasikring, fjernvarmeledninger og separatkloakering i tæt bebyggede og befærdede bymiljøer, villakvarterer eller på åbent land. Vi løfter projektet uanset, om der er tale om klassiske kloak- og ledningsarbejder på en byggemodning, konvertering til fjernvarme eller etablering af afskærende ledning ved tunnelering fra byggegrube.

Mange af vores projekter foregår i bymiljøer eller villakvarterer. I Holbøll tager vi ansvar for kommunikationen med de berørte borgere. Vi tror på, at vi ved at møde borgerne med ærlighed og forståelse for deres situation, forebygger evt. spredning af misinformation, mistillid og derved modvilje til projektet. Når ledningerne er lagt i jorden, reetablerer vi alle belægninger.