Kontakt

Holbøll A/S
Lov Enghavevej 26
4700 Næstved

Tlf: +45 55 76 11 01

Email: holboellREMOVE@REMOVEholboell.dk

Tilbudschef
Kenneth Halling Andersen
E-mail: tilbudREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 55 76 45 43

Økonomichef
Mogens Buchwald Madsen
E-mail: mbmREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 55 76 45 44

Bogholderi
Margit Kristensen
E-mail: mkREMOVE@REMOVEholboell.dk E-mail: fakturaREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 55 76 45 40

Afdelingschef
Anders Juul Jørgensen
E-mail: ajjREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 91 89 76 90

Ejer og adm. direktør
Carl-Ole Holbøll
E-mail: cohREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 20 78 14 07

Direktør for forretningsudvikling
Martin Juhl
E-mail: mjhREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 61 67 67 75

Teknisk direktør
Hans Henrik Olsen
E-mail: hhoREMOVE@REMOVEholboell.dk +45 40 58 12 01