YX tankstation | Holbøll udfører jord og belægning

Holbøll har vundet en entreprise for YX Danmark A/S og skal udføre jord- og belægningsarbejder under opførslen af en nye tankstation i Roskilde.

Entreprisen omfatter opgravning af beplantning og afrømning af råjord. Etablering af olieudskiller, regn- og spildevandskloak samt kabel- og føringsrør. Derudover skal Holbøll udføre udlægning af bundsikring, nedlægge 100.000L jordtanke samt støbe fundamenter til påkørselsbøjler, en pylon samt et teknikskab. Belægningarbejdet omfatter lægning af kant-, dreje- og belægningssten.

Projektet gik i gang kort efter påske 2021.