Holbøll er trådt ind i den sidste fase af etablering af spildevandskloakering samt renovering af vandledninger i Vester Egesborg. Hertil etablerede Holbøll spildevanskloak med tilhørende pumpestationer, ca. 2.5km trykledning og trykledningsstikledninger samt udskiftede vandforsyningen for NK-Vand A/S.

Holbøll har løbende etableret ledninger i dybder fra 1,4 til 3,2 meter. Dette er gjort ved udgravning og styret boring.

Afsluttende skal Holbøll lægge asfalt, cykelstier og genetablere kantstene.