Elværksvej er Holbøll A/S’ syvende TRUST-projekt siden 2018. Holbøll har udført jord- og funderingsarbejdet, etableret kloak- og forsyningsledninger herunder forskellige brønde og en olieudskiller til p-pladsområdet. Derudover har Holbøll koordineret belægningsarbejdet.

Rundt om hele grunden er sat en høj støjvæg, der skærme børn fra trafik, byggepladser og byliv. Det giver ro til, at børnene kan udforske de mange eventyrlige legepladser, der ligeledes blev etableret efter Holbølls koordinerende arbejde med landskabsarkitekt, gartner og legepladsproducent.

ByK med TRUST har siden 2018 forsøgt sig med et strategisk partnerskab, der skal skabe tillidsfulde partnerskaber, minimere de dyre misforståelser og skabe rum til bedre, innovative løsninger.

I Holbøll har vi været begejstrede for formen og krydser fingre for, at der i fremtiden lander flere projekter af denne slags på vores skrivebord.