Bygherre: Energinet Eltransmission A/S

Ved etablering af en ny 132 kV transformerstation ved Ringsted, er Holbøll hovedentreprenør for bygge- og anlægsarbejdet. Opgaven består i traditionelle entreprenør-opgaver, med opførelse af en manøvrebygning, ca. 150 punktfundamenter i terræn samt anlægsarbejder og etablering af et jordingsnet, der skal aflede evt. strømlæk.

Transformerstationerne leverer elforsyningen til tognettet. Langs den nye toglinje mellem Ringsted, Køge og København, bliver der bygget en række AC-bygninger, hvorfra fagfolk kan kontrollere styrings- og kontroldelene med højspændingsfelterne på friluftsstationen.