Transformerstation for Energinet, Nyt projekt i Skælskør, Holbøll løfter anlægsarbejder

Holbøll har fået fornøjelsen af at løfte endnu en transformerstation for Energinet.

Entreprisen er en del af Energinets reinvestering i en række højspændingsstationer omkring i landet og omhandler bygge- og anlægsarbejder for renovering af to transformerfundamenter (T11 og T21) på Station Stigsnæsværket i Skælskør.

Holbøll skal ombygge og tilpasse to eksisterende transformerceller på stationen ved at nedbryde og fjerne dele af beton fra de tidligere fundamenter (T11 og T21).  Derudover skal Holbøll etablere nye konsoller på eksisterende fundamenter samt ny kloak, herunder afvandingssystem med olieudskiller, sandfang, pumpebrønd og prøveudtagningsbrønde.

Vi glæder os til at komme i gang.

 

Udførselsperiode: 2021-2022
Rådgiver: MOE
Entreprisesum: 2.570.000 DKK
Bygherre: Energinet
Placering: Skælskør
Entrepriseform: Hovedentreprise