Transformerstation | Nyheder | Holbøll afleverer bygge- og anlægsarbejdet

Transformerstation-projektet har nået sin afsluttende fase. Nu tager Helbo over og etablerer alle udvendige elmaster og -kabler. Derefter tager Holbøll fat på det sidste belægningsarbejde, inden der lukkes og slukkes.


Kort om projektet

Ved etablering af en ny 132 kV transformerstation ved Ringsted, var Holbøll hovedentreprenør for bygge- og anlægsarbejdet. Opgaven bestod i traditionelle entreprenør-opgaver, med opførelse af en manøvrebygning, ca. 130 punktfundamenter i terræn samt anlægsarbejder og etablering af et jordingsnet, der skulle aflede evt. strømlæk.

En transformerstation leverer elforsyningen til tognettet. Langs den nye toglinje mellem Ringsted, Køge og København, vil der blive bygget en række AC-bygninger, hvorfra fagfolk kan kontrollere styrings- og kontroldelene med højspændingsfelterne på friluftsstationen.

 

Hovedmængder
Punktfundamenter (130 stk)
Jordingsnet (50 spyd, 2,5 km kobberledning)
Udgravning og bundsikring (10.500 m³)

 

Se flere udførte transformerstationer her 

Se alle vores referencer her