Midlertidige pavillon-bygninger for TRUST | Holbøll A/S

Holbøll udfører anlægsarbejdet ved opsætning af en række midlertidige pavilloner til omklædningsfaciliteter ved TDC Hallen på Vester Teglgade i København. Entreprisen udføres som et TRUST-projekt for Enemærke & Petersen og omfatter afretning og komprimering af stabilt grus, lægning af trækrør, en Ø425 brønd samt vand- og kloakledninger. Belægningen ved TDC Hallen bliver primært etableret med 40 mm gummitop og kunstgræs. Derudover udfører Holbøll cykelstier, adgangsveje, rampe, og gulvopbygning ved adgang til pavilloner og flugtveje.

 

Se et af vores andre projekter med midlertidige pavilloner her.

 

Hovedmængder:

Afretning og komprimering af stabilgrus (1500 m²)
Gummitop 40 mm (1200 m²)
Kunstgræs (200 m2)
Vandledning Ø32 (50 m)
Kloakledning Ø160 (25 m)
Brønd Ø425 (1 stk)
Trækrør Ø110 (50 m)