Transformerstation Radsted | Fundamenter | Holbøll A/S

Spanager Station bliver Energinet A/S’ løsning på en fremtid, hvor vedvarende energi fra vind og sol kan transporteres videre fra områder med overskud på energikontoen og videre til Sjællands større byer. Allerede nu er der udfordringer, hvor mindre lokale produktioner af vind og sol belaster elnettet. Spanager Station skal erstatte den eksisterende 132 kV-luftledning med et 132 kV-kabel. Når det aldrene anlæg udskiftes med nyere og mere effektiv teknologi, vil det hæve overføringsevnen (sn.dk 04.11.2020).

Holbøll har fået ansvaret for bygge- og anlægsarbejdet på projektet, og vi glæder os til at komme i gang!

Entreprisen omfatter bl.a. etablering af nyt reaktorfundament, 26 fundamenter til standardbæring, olieudskiller og kabelkanaler.

Holbøll har tidligere udført lignende sager bl.a. ved opførslen af en ny 132 kV transformerstation ved Ringsted. Se referencen her.

 

Se flere af vores projekter med betonarbejde her.

Se alle vores referencer her.

 

Hovedmængder:

Jordarbejder (2.000 m³)
Tætte ledninger Ø110 (165 m)
Trækrør Ø50-Ø110 (240 lbm)
Ø425-Ø1500 brønde, magasin- og sandfangsbrønde (6 stk)
Ø1250 Olieudskiller (1 stk)
Fundamenter (26 stk)
Bundsikring (400 m³)
Stabilt grus (625 m³)
Kabelkanal og -rende (190 lbm)
Perimeterhegn (250 lbm)