Hofor og Holbøll A/S etablerer skybrudstunnel.I januar 2018 gik Holbøll i gang med etablering af de 4 skakter med tilhørende byggepladser under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi vej. Arbejdet skal sikre Københavns byrum for store vandmængder ved skybrud og vedvarende regn.

Projektet omfatter bl.a. lægning af 880 m, ø2000 mm 195 m samt ø2500 mm. Tilslutning til skybrudstunnel og bygværker til skybrudsklapper. Etablering af 3 skakte ved etablering af sekantpæle, herunder udgravning af 4.000 ton jord og bortkørsel af 10.000 ton jord samt støbt beton i skakter, 800m3.

Skybrudstunnelen forventes afsluttet ultimo 2021.

 

https://nyheder.tv2.dk/business/2020-02-17-syv-store-roer-skal-redde-koebenhavn-fra-at-drukne

https://www.hofor.dk/driftsinfo/strandboulevarden/