I efteråret 2018 stod Holbøll for udgravningen af byggegruben på NF2. I forbindelse med udgravningen etablerede Holbøll spunsvægge på 2 sider af byggegruben.

I Januar 2020 er vi nu tilbage for at installerer 3 pumpebrønde i 5-7 m, som skal håndterer dræn og regnvand, samt alt det spildevand som vil blive udledt fra det nye hospital.

Total udgravning vi 10.535 m3

Bygherre: 5E Byg

Kontraktsum: 7.500.000 kr.

Afsluttes primo marts 2020