Vester Egesborg | Kloaksanering

Projektet omfatter spildevandskloakering og renovering  af vandledninger i Vester Egesborg. Hertil skal Holbøll etablere spildevanskloak med tilhørende pumpestationer og trykledninger samt udskifte vandforsyningen for NKVand A/S. Afsluttende har Holbøll lagt asfalt, cykelstier og genetableret kantstene. Holbøll har ved udgravning og styret boring løbende etableret ledninger i dybder fra 1,4 til 3,2 meter.

 

Hovedmængder

Trykledning (2.519 m)
Trykledningsstikledning (297 m)
Spildevandsstikledning (266 m)
Spildevandsledninger (914 m)
Spildevandsbrønde (26 stk)
Vejbrønde (30 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Kloaksanering 

Bygherre: NK Forsyning