Tværgade 8 ved Fælledpromenaden

I forbindelse med at Ørestad Syd gennemgik en større forvandling til et attraktivt boligområde, fik Holbøll til opgave at etablere en af tværgaderne, der leder beboere og besøgende ned fra en af de tre hovedveje og ud til Fælledpromenaden.

Her skulle Holbøll bl.a. afgrave og bortskaffe 1.100 tons jord, etablere 100 meter Ø700 vejvandledning, 255 meter Ø110 dræn, tilslutte og påbore seks ø160-200 vejvandsledninger og lægge varmeblandet asfalt samt asfaltbeton over et samlet areal på ca. 1.000 m².

Designet af tværgaden er ikke kun praktisk orienteret, men prioriterer det grønne æstetiske udtryk højt. Derfor er der store forventninger til kvaliteten af brolægningen af lede-linjer med chaussésten, etableringen af græsarmeringsfliser og stålkanter for beskyttelse af de grønne græsarealer med tilhørende plante- og regnbede samt udførslen af det afsluttende muld- og plantningsarbejde.

 

Hovedmængder

Afgravning og bortskaffelse (4.900 ton)
Ø700 vejvandsledninger (100 m)
Ø110 dræn (255 m)
Tilslutning og påboring af Ø160-200 vejvandsledning (6 stk)
Varmeblandet asfalt og asfaltbeton (ca. 1.100 m²)
Stålkanter 200*10 (300 m)
Græsarmeringsfliser (480 m²)
Ledelinjer af chaussésten i asfalt (206 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Asfalt | Chaussésten | Plantebede 

Forsyning | Afvanding 

Bygherre: By & Havn