Tunnelering

I forbindelse med et kloakprojekt for Næstved Forsyning havde Holbøll ansvaret for etablering af presse- og modtagergruber til boreudstyret. Projektet foregik med lukket front, og omhandlede 1150 meters tunnerling med ø1600 mm presrør i 8-10 meters dybde.

Ved at udføre store dele af ledningen som en boret tunnel, var det muligt at etablere de 1150 meter ø1600 uden gene af gennemtrængende vand fra den nærliggende kanal. Et boreteam fra Smet Groups blev ansat som underentreprenør til at udføre selve boringen.

 

Hovedmængder

Spuns (200 m)
Jordarbejde (25.000 m³)
Tunnelering (1.150 m)

Bygherre: NK Spildevand A/S