TRUST | Midlertidig skole

I samarbejde med ByK med TRUST har Holbøll løftet fagentreprisen for jord-, kloak-, og funderingsarbejder under opførslen af en midlertidig skole ved Ørestads Boulevard i København.

Funderingsarbejdet omfattede bl.a. 138 stk. armerede flisefundamenter (60*80*10) samt 44 stk Ø1250 brøndfundamenter. Jord- og kloakarbejdet omfattede modning af byggegrunden, herunder afretning, udlægning af stabilt grus, afvanding, etablering af forskellige brønde, olieudskiller til p-pladsområdet samt regn- og spildevandsledninger.

Derudover har Holbøll koordineret belægningsarbejdet, der inddeler udearealerne i forskellige zoner med plads til kreativ leg. Udearealerne omfatter bl.a. boldbaner, legekrat med hængekøjer og balancestubbe, løbebaner, gynger, klatrestativer og træterrasser.

 

Hovedmængder

Kloak ø110-ø160 (780 lb.m.)
Brønde Ø315-425 (35 stk)
Jord (3.000 m³)
Stabilgrus (2.500 m³)
Asfalt (3.000 m²)
Flisefundamenter 60*80*10 (138 stk)
Brøndfundamenter Ø1250 (44 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Legepladser 

Forsyning | Kloak 

Jord | Byggemodning 

 

Sigtelinjegrunden Byk med TRUST, Holbøll reference, Ørestads Boulevard
Bygherre: Enemærke & Petersen