TRUST | Elværksvej

Elværksvej er Holbøll A/S’ syvende TRUST-projekt siden 2018. Holbøll har udført jord- og funderingsarbejdet, etableret kloak- og forsyningsledninger herunder forskellige brønde og en olieudskiller til p-pladsområdet. Derudover har Holbøll koordineret belægningsarbejdet for den midlertidige skolebygning.

Rundt om hele grunden er sat en høj støjvæg, der skærme børn fra trafik, byggepladser og byliv. Det giver ro til, at børnene kan udforske de mange eventyrlige legepladser, der ligeledes blev etableret efter Holbølls koordinerende arbejde med landskabsarkitekt, gartner og legepladsproducent.

Den centrale adresse for den midlertidige skolebygning krævede, at Holbølls medarbejdere var ekstra opmærksomme på krydsende ledninger og evt. fremmedledninger, herunder både mindre kabler og store fjernvarmeledninger.

 

Hovedmængder

Bortkørt jord (6.000 tons)
Kloak ø110-450 (750 m)
Sandfangsbrønde (34 stk)
Gennemløbsbrønde (11 stk)
Pumpebrønd 147 L/sek (1 stk)
Asfalt (3.700 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Legepladser 

Forsyning | Kloak 

Fundering 

Jord | Udgravning 

Elværksvej | Nyheder | Holbøll afleverer TRUST-projekt
Bygherre: ByK med TRUST