Transformerstation

I forbindelse med etablering af en ny 132 kV tranformerstation ved Ringsted, har Holbøll som hovedentreprenør udført bygge- og anlægsarbejdet. Opgaven består i opførelse af en manøvrebygning, punktfundamenter i terræn samt anlægsarbejder og etablering af et jordingsnet, der skal aflede evt. strømlæk. Transformerstationerne leverer elforsyningen til tognettet.

Langs den nye toglinje mellem Ringsted, Køge og København, bliver der bygget en række AC-bygninger, hvorfra fagfolk kan kontrollere styrings- og kontroldelene med højspændingsfelterne på friluftsstationen.

 

Hovedmængder

Punktfundamenter (130 stk)
Jordingsnet (50 spyd, 2,5 km kobberledning)
Udgravning og bundsikring (10.500 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | punktfundamenter 

Bygherre: Energinet Eltransmission A/S