Svanemølle Koblingsstation

Fra Amagerværket til Svanemølle Koblingsstation ligger der et 132kV elkabel. Elkablet blev lagt tilbage i 70’erne, men i takt med at flere flytter til Storkøbenhavn og de fossile kraftværker udfases, er det blevet nødvendigt at udskifte de udtjente elkabler.

Holbøll udførte beton- og stålarbejderne på Svanemølle Koblingsstation. Den 35 tons tunge stålkonstruktion skal sikre bygningen mod vægten fra det nye GIS anlæg, der placeres i stueetagen. Kablerne til det nye anlæg føres gennem bygningen via. ca. 600 hulboringer, som Holbøll har boret i terrændæk og skillevægge i størrelser fra Ø100 til Ø750.

Holbøll har tilpasset HEB bjælkerne, så søjler, bjælker og stålforstærkere kan boltes sammen. Når stålkonstruktionen er etableret, kan væggen i stueetagen blive fjernet, så der bliver plads til det nye anlæg.

 

Hovedmængder

Bortkørsel kl.0-4 (120 m³)
Punktfundamenter (5 m³)
Kældergulv (55 m²)
Bjælke (15.390 & 630 kg)
Stålforstærkninger på skillevæg (4.000 & 2.600 kg)
Stålsøjler (1.170 & 878 kg)
Hulboring Ø100-Ø600 (600 stk.)

Svanemølle Koblingsstation, Holbøll udfører stål og funderingsarbejder
Bygherre: Bygherre Energinet