Strandholmsvej | Forlægning og adgangsveje

I starten af 2014 var Femern Bælt A/S i gang med at forberede forskellige dele af infrastrukturen i området omkring Rødbyhavn. Over to hovedentrepriser udførte Holbøll en række bygge- og anlægsarbejde. Strandholmsvej Nord omfattede forlægning til den østlige forlægning. Strækket var ca. 400 m af den nordlige del af Strandholmsvej, Rødbyhavn. Strandholmsvej Syd omfattede etablering samt opgradering af en række adgangsveje til Femern A/S’ kommende byggeplads ved Rødbyhavn.

Holbøll havde som hovedentreprenør ansvaret for projekternes jord-, afvandings-, bundsikrings-, belægsnings- og ledningearbejder.

Arbejdet på begge projekter omfattede udgravning til vejkasse, etablering af vejafvanding og opbygning af vejkasse for videre etablering af befæstet vej og cykelsti.

Den omkringliggende natur er hjem for beskyttede padder. Arbejdet måtte derfor altid tage højde for at padderne kunne krydse arbejdsområdet, samt vandflagermus og dværgflagermus som var registreret i haven på ejendommen ved Strandholmsvej. Derudover var det af høj prioritet, at naturområdets biodiversitet ikke tog skade under byggeriet, da det derved kunne forringe de beskyttede padders chancer for videre overlevelse. Brugen af kemikalier, naturressourcer og energiforbrug blev minimeret og affaldssorteringen kom i høj fokus fra projektstart til aflevering.

 

Hovedmængder | Nord:

Afgravning (4.000 ton)
Dræn KL 200 mm (800 m)
PT 110 mm (800 m)
Annullering af ledninger Ø500 (650 m)
Brønd 1,25 m (7 stk)
Bundsikring i veje og cykelstier (2.764 m³)
Stabilt grus (3.128 m²)
Asfaltbeton (3.394 m²)

 

Hovedmængder | Syd:

Afgravning (11.000 ton)
Dræn KL 200 mm (1.300 m)
PT 90-110 mm (1.400 m)
Betonbrønde 1,00-4,00 m (8 stk)
Bundsikring (3.858 m³)
Indbygning (2.750 m³)
Stabilt grus (8.850 m²)
Asfaltbeton (6.200 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Asfalt 

Jord | Vejkasse 

Strandholmsvej Nord og Syd | Holbøll etablerer forlægning og adgangsveje
Bygherre: Femern A/S