STARK

I forbindelse med opførelse af nyt p-dæk på C.F Richsvej Frederiksberg udførte Holbøll borede pæle, fundamenter, jord, kloak samt belægninger.

Dækket har et areal på ca. 1.000 m² og rummer 32 parkeringspladser. Under p-dækket blev de oprindelige 28 parkeringspladser samt den eksisterende nedkørselsrampe til parkeringskælderen bevaret. Parkeringsdækket fungerer som tag over nedkørslen. Da området bestod af opfyld og blødbund var det nødvendigt at dybdefundere med 6-7 m Ø600 Permapæle.

Permapæle er super effektive, fordi de bliver boret og udstøbt på stedet i én arbejdsgang. I modsætning til bankede pæle kunne denne metode tage hensyn til det trafikerede og tæt bebyggede område.

 

Hovedmængder

Borede fundamenter 5-7mm Ø600 (48 stk)
Udgravning og bortkørsel (500 m³)
Belægning (1.900 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Fundering | Borede pæle | Fundamenter 

Bygherre: Casa A/S