Sløjfning af spildevandsbygværker | Mølleå, Lyngby

Projektet omfattede sløjfning af to spildevands-bygværker, omlægning af ledninger og annullering af ledninger. Bygværkerne er placeret ved Gammel Skole og Sorgenfri Slot i 2800 kgs. Lyngby.

Arbejdet omfattede bl.a. afrømning af skovmuld over et 100 m² areal og lægning af beton- og plastledninger samt seks brønde, herunder to Ø1500 betonbrønde.

Spildevandsbygværkerne kobles på hovedledningen, hvilket skal minimere overløb af Mølleå, der løber gennem skovområdet.

Anlægsarbejde i skoven
De atypiske omgivelser for anlægsarbejdet krævede et særligt fokus på at regulere skovens besøgende ud på omkringliggende stisystemer. Derudover krævede skovens terræn og beplantning nøje planlægning gennem hele projektet.

Beskyttelse af planteliv
Nedbrydning, maskinkørsel og jordarbejder skulle udføres uden at pådrage unødig skade på plantelive. Det betød bl.a. at træernes rodnet ikke måtte beskadiges. Og de omkringliggende buske blev gravet op, opbevaret og plantet ud igen efter endt arbejde.

Efter at seks brønde blev gravet ned og 140 ton jord blev bortskaffet, er skråninger og grusstier i skovområdet blevet reetableret. Det lykkedes at udføre arbejdet som planlagt, hvilket betød, at kun et enkelt, ungt træ blev fældet.

 

Hovedmængder

Ø150-250 betonledning (77 lb.m.)
Ø300-355 plastledning (39 lb.m.)
Ø300 betonrør (57 lb.m.)
Ø315 platrør (13 lb.m.)
Ø600 og Ø1500 betonbrønd (4 og 2 stk)
Bortskaffelse af jord (140 ton)
Plantning af snebær, taks, tjørn, slåen og egetræ (50 stk, 10 stk, 5 stk, 5 stk og 1 stk)
Genudlægning af græstæppe (120 m²)
Afrøm og genudlæg skovmuld (100 m²)
Reetablering af grusstier (30 m²)
Påboring og tilkobling (2 stk)

Sløjfning af spildevandsbygværk, Holbøll reference, SKAKS bæltekran Ø1500 brønd
Bygherre: Lyngby Taarbæk Forsyning