Sandbyvej

Efter nedrivning af den gamle bro på Sandbyvej fik Holbøll ansvaret for jord- og kloakarbejder under opførslen af den
nye bro.

Underentreprisen omfattede opbrydning af vejkasse, udgravning af 2.000 m³ jord ned til fastbund, opbygning
med Kajsand til de nye broelementer, etablering af 270 m³ gruspude.

Kloakarbejdet omfattede etablering af drænrende bestående af nøddesten, 65 m 160 PP dræn i banedæmningen samt to Ø600 brønde til afledning.

Den færdige dæmning målte ca. 6 m i højden og blev indbygget med ca. 6.400 m³ friktionsmateriale og trappeforbandt med eksisterende dæmning på Sandbyvej. Herefter etablerede vi underballast og drænkiler til banen.

Holbøll etablerede også vejen der blev ført under broen. Herunder etablering af vejkasse, kantsten, asfaltering og belægning til fortov.

 

Hovedmængder

Jord (2.000 m³)
Banedæmning (6.400 m³)
Gruspude (270 m³)
Dræn i banedæmning (65 m)
Brønde Ø600 (2 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Udgravning | Broarbejde 

Sandbyvej | Holbøll etablerer banedæmning
Bygherre: MT Højgaard