Roneklint | Kystsikring

Holbøll udførte kystsikring og etablerede Højvandsdige for grundejerforeningen og private sommerhusejere i Kohaven Ronklint.

Højvandsdiget blev udført for grundejerforeningen og skal forhindre oversvømmelse af sommerhusområdet. Kystsikringen blev udført delvist for grundejerforeningen (130 lbm) samt for fem private sommerhusejere (150 lbm) og skal sikre, at vandet ikke trækker kysten med sig.

Skråningen bag diget blev rettet op i indbygningsegnet råjord og derefter beklædt med fiberdug. Fiberdugen sikrer, at jorden bag kystsikringen ikke siver ud med bølgerne. Til sidst er det hele dækket af 855 tons kampsten, som sikrer bølgebrydningen. Derved forbliver sikringen stabil, og de samlet 855 tons kampsten kan forhindre vandet i at nå kysten.

 

Hovedmængder

Indbygningsråjord (760 m³)
Kampesten ø300-500 (855 tons )
Ral 32-150 mm (245 tons)
Kystsikring (280 lbm)

 

Læs mere om kompetencerne

Fundering | Dige 

Jord | Udgravning 

Bygherre: Grundejerforeningen Kohaven Roneklint & fem private