Ringsted Kraftvarmeværk

Ringsted Kraftvarmeværk skal sikre, at borgere har varmt vand i hanerne. 70 grader varmt vand sendes ud til borgernes radiatorer og vandbeholdere, og opvarmer indirekte deres forbrugsvand. Derefter løber det tilbage til kraftvarmeværket, hvor det igen bliver opvarmet.

Holbøll skal bla. etablere 42 in situ støbte punktfundamenter, et 750 m² betondæk under kraftvarmeværkets varmeveksler. Når varmeveksleren opvarmer vandet, udvikles der kondens, som drypper ned under varmeveksleren, hvor det om vinteren ville fryse til is. For at undgå dette etablerer Holbøll ved hjælp fra 2,7 km Ø25mm varmeslange et varmt betondæk, der forhindrer at kondensvandet fryser til is.

Fra varmeveksleren pumpes vandet videre ind til en kompressor, hvis betondæk Holbøll også har støbt. Herudover etableres der kabelgange & dæk til de nye rør mellem systemet inde i bygningen og det udvendige system.

 

Hovedmængder

Betondæk opvarmet (230 m³ udført med kuvertfald)
Armering til punktfundamenter (11.000 kg)
Armeringsnet i betonbelægning (19.000 kg)
Renseanlæg (750 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | Punktfundamenter | Betondæk 

Kraftvarmeværk | Holbøll etablerer punktfundamenter og betondæk
Bygherre: Ringsted Fjernvarme