Ringsted Kloaksanering | Etape 2 & 4

I forbindelse med kloaksanering af regn- og spildevand i Ringsted by, har Holbøll fået til opgave at etablere 1,5 km hovedledning i dimensionerne Ø200-Ø900 i det tæt bebyggede bymiljø. Der blev etableret nye regn- og spildevandsstik med skelbrønde til 80 ejendomme, Der blev sat 53 stk. brønde i størrelse ø600 – ø1250 brønde, 180 stk. ø315 brønde. Derudover udførte Holbøll gravearbejdet for etablering af 1,7 km ny fjernvarme og vandforsyning med nye hovedledninger i veje og stik til 70 ejendomme.

Under hovedvejen blev der gennemført en pilotrørsboring med et Ø800 rør, i fire meters dybde og over en distance på 80 meter. Til denne boring stod Holbøll for at etablere presse- og modtagegrube udført med spuns. Derudover har vi etableret 2 stk. in-situ støbte bygværker. Der er i alt blevet bortskaffet over 10.000 m³ jord. Inden Ringsted kloaksanering blev afleveret, blev der etableret ny vejkasse og samt 6.000 m² ny asfaltbelægning.

 

Hovedmængder

Hovedledning (ca 1,5 km, Ø200 – Ø900)
Regn – og spildevandsstik (80 ejendomme)
Fjernvarme og vandforsyning (70 ejendomme)
Pilotrørsboring (80 m, Ø800)
Jord (10.000 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Kloaksanering 

Ringsted kloaksanering | Holbøll lægger regn- og spildevandsledninger
Bygherre: Ringsted Forsyning