Ring | Separatkloakering

For NK-Spildevand har Holbøll som hovedentreprenør udført separatkloakering af 53 ejendomme i Ring, nær Næstved. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af 2.050 meter hovedledning, 67 brønde til spilde- og regnvand og stikledninger til de berørte ejendomme i Ring. Der blev derudover etableret husstandspumpebrønde, en pumpestation og 2.150 meter trykledning.

Nogle af de nye ledninger blev ført med styret underboring bl.a. under banen, mens eksisterende ledninger og brønde blev sløjfet. Den styrede underboring blev udført i samarbejde med underentreprenør Jacob Post.

Efter endt arbejde blev al belægning reetableret inden aflevering. Asfalteringen blev udført i samarbejde med underentreprenør NCC.

 

Hovedmængder

Ledninger Ø200-250pl (2.000 m)
Brønde Ø600-1250 (67 stk)
Stikledninger (43 stk)
Pumpebrønde Ø1010-2000 (3 stk)
Vejbrønd Ø315 (12 stk)
Asfalt (2600 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Separatkloakering 

Jord | Udgravning 

Separatkloakering Ring, Holbøll
Bygherre: NK-Spildevand