Retail Park | Næstved

Daugaard Pedersen udvider handelsområdet i Næstved med et 40.000 m² stort center på Vestergårdsvej. Det næste års tid får Holbøll fornøjelsen af at være underentreprenør på projektet med ansvar for terrænregulering, belægning, spuns, regnvands- og spildevandsledninger samt udgravning til fundamenter og for forsyning.

Det nye centers afdelinger seperees ved niveauinddelinger. Niveauerne er opbygget ved blivende spunsjern og -ankre.

Belægning omkring Retail Park

Holbøll har etableret trapperne der leder besøgende rundt på de forskellige niveauer, vejene der løber rundt om centeret og de to rundkørsler der forbinder Vestergårdsvej med henholdsvis Køgevej og Maglebjergvej. Derudover har Holbøll også sat hegn op for til de lejere hos centeret, der har behov for udelager.

Grænseflader på stort byggeri

Det store byggeri har betyder at projektledelsen har skulle koordinere på tværs af mange grænseflader. Det har især været en kunst, at de involverede ikke forsinkede hinanden ved uforudsete udfordringer. I stedet har Holbøll så vidt muligt hjulpet de ønvrige entreprenører på projektet. Herved har vi kunne løfte både uforudsete forhindringer og muligheder for hinanden og derved undgå at alle involverede bliver forsinket.

Hovedmængder

Jordarbejde (100.000 m³)
Kloak Ø110-Ø600 (5.800 m)
Indfaldsvej (1.300 m)
Spuns (280 m)
Kantsten (5.300 m)
Belægningssten (20.000 m²)
Rundkørsler (2 stk)

Retail Park Næstved Holbøll Reference
Bygherre: Daugaard Pedersen