Birkeengen | Skybrudssikring

Birkeengen i Solrød Strand er blevet skybrudssikret.

Holbøll udførte projektet ved etablering af nye Ø600 regnvandsledninger, samt udskiftning af allerede eksisterende Ø250 ledninger til Ø600. Ledningsnettet afleder det overskydende regnvand fra den allerede eksisterende vejafvanding og videre til en 140 lbm ø1000 bassinledning til opbevaring. Ved overløb vil vandet i Birkeengen blive ledt mod tre udløb og videre ud i et 2.000 m³ bassin. Samlet har bassin og ledningsnet en opmagasineringskapacitet på ca. 2.200 m³.

Udgravningen i boligområdet krævede, at ca. 35 lbm Ø600 ledning blev ført gennem private haver og ca. 100 lbm gennem boligområdets vejarealer. Arbejdet har derfor foregået i tæt dialog med grundejerne.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (260.000 m³)
Ø600 ledninger (150 lbm)
Ø1.000 ledninger (140 lbm)
Bassin (2.000 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Bassin 

Forsyning | Klimatilpasning

Birkeengen skybrudssikres | Reference | Holbøll etablerer nyt bassin og ledningsnet
Bygherre: Klar Forsyning