Afskærende ledning etape 2

I forbindelse med udførslen af etape 2 af den afskærende ledning for Næstved Forsyning, havde Holbøll ansvaret for udførelsen af diverse rydningsarbejder, spuns og kloakarbejder.

Det specielle ved etape 2 var, at vi skulle krydse Susåen over et stræk på cirka 70 meter. Dette blev udført ved etablering af spuns, som blev fyldt op med 3/15 cm sten. Herudover skulle der leveres og lægges 620 meter ledning af Ø1600 og omkring 300 meter af ø315 – ø1000, sættes syv Ø2000 brønde samt en Ø2000 pumpebrønd. Vi satte i alt 400 lb.m. spunsvæg, og lavede overpumpninger med op til 120 l/s. Derudover håndterede vi to mindre krydsninger af Rønnebækken, som samtidig skulle omlægges i Ø1600 rør, mens vi krydsede bækken med den afskærende ledning.

Der blev i alt håndteret omkring 15.000 m³ jord, og fordi vi skulle krydse flere private lodsejeres grunde, havde vi også en del reetablering af disse grunde, med bl.a. belægningsarbejder, nedtagning og genopsætning af plantestenvægge, samt fjernelse af en hel carport inkl. fundamenter samt fuld etablering af en ny.

 

Hovedmængder

Jord (15.000 m³)
Ledning Ø1.600 (620 m)
Ledning Ø315-Ø1.000 (300 m)
Spuns (400 lbm)
Tunnelering (1.150 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Byggegrube 

Forsyning | Afskærende ledning

Fundering | Spuns 

Afskærende ledning etape 2, Holbøll
Bygherre: NK Spildevand A/S