Afskærende ledning etape 3

I forbindelse med udførslen af etape 3 af den afskærende ledning for Næstved Forsyning, havde Holbøll ansvaret for etablering af en Ø900 betonledning både langs med, på tværs og i Rønnebækken. Betonledningen skulle lægges over en strækning på 1.200 meter.

Arbejdet har omfattet rydning af træer, buske og krat. Der blev muldafrømmet et areal på 11.000 m², gamle ledninger blev betonfyldt, skrænter og skråninger ned til Rønnebækken er ryddet og afrettet samt udvidet flere steder som åben kanal. Der er derudover lavet midlertidige omlægninger af Rønnebækken med Ø1600 stålrør i en åben afvandingskanal.

Herudover har Holbøll udført overpumpning, grundvandssænkning, etablering af diverse stier og grønne områder langs Rønnebækken samt leveret og monteret en ny gangbro.

 

Hovedmængder

Muldafrømning (11.000 m²)
Jordarbejde (6.000 m³)
Åben kanal (50 m)
Afvanding Ø900 (1.200 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Jordarbejder 

Forsyning | Afvanding 

Afskærende ledning etape 3, Holbøll, Kompetence jord og forsyning
Bygherre: NK Spildevand A/S