Afskærende ledning etape 1

For Næstved Forsyning har Holbøll etableret en afskærende ledning ved Næstved Syd. Projektet indeholdt rydning af cirka 10.000 m². Ledningen blev udført med både almindelig gravning og lægning af ledninger i 8-10 meters dybde. Derudover blev der sat 7 stk. Ø2000BT special brønde.

En del af opgaven blev udført som tunnelering med lukket front i 8-10 meters dybde. Belgiske Smet Group udførte borearbejdet ved tunneleringen, mens Holbøll udførte alle opgaver i forhold til udførelse af presse- og modtagegruber til boreudstyret, sørget for at hejse udstyr og rør ned i pressegruben, samt serviceret Smets boreteam mest muligt. Derved kunne de nøjes med at udføre selve boringen.

Med Holbølls 120 tons bæltekran samt udstyr til spuns og vibrationsmålinger, kunne vi selv løfte udstyret og rørene ned i gruberne. Derfor kunne vi udføre projektet kun ved hjælp fra et borefirma.

 

Hovedmængder

Spuns (200 m)
Jordarbejde (33.000 m³)
Tunnelering (1.150 m)
Afvanding Ø1600 (800 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Byggegrube 

Forsyning | Afskærende ledning

Afskærende ledning, Holbøll, Spuns, Byggegrube, Styret underboring
Bygherre: NK Spildevand A/S