Radsted | Transformerstation

I Radsted ved Sakskøbing har vi renoveret og opdateret transformerstationen Kontrolcenter EL for Dansk Energinet med et nyt reaktionsfundament. Entreprisen omfatter kloak-, jord-, beton- og smedearbejde.

Der er etableret fundamenter til reaktorhuset med tilhørende kloak, regnvandsledninger, kabelkanaler og olieudskiller. Entreprisen omfatter 37 fundamenter, hvor 11 stk er støbt og 26 stk er præfabrikerede. De nye højspændingstransformere etableres herpå.

Smedearbejdet omfatter montering af bjælker, vinkelprofiler og sikkerhedsriste i fundamenterne.

 

Hovedmængder

Fundamenter (34 stk)
Præfabrikerede fundamenter (26 stk)
Jord (8.000 m3)
Kabelkanaler
Støbning (11 stk fundament)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | Fundamenter 

Forsyning | Kloak og regnvandsledninger 

Jord | Udgravning 

Transformerstation Radsted | Fundamenter | Holbøll A/S
Bygherre: Dansk Energinet