Præstøvej Kloaksanering

Kloaksanering af Præstøvej i Næstved krævede særlig opmærksomhed på fremmede ledninger og kabler, navigering af trafik i det tætbebyggede og -trafikerede byområde.

Ærlig og vedholdende kommunikation i øjenhøjde med beboerne sikrede deres forståelse for projektets nødvendighed. Samarbejdet var meget vellykket.

Kloaksanering af Præstøvej omfattede udskiftning og reetablering af Præstøvejs fælles brønde, ledninger og stikledninger til kloaknettet. I alt var der bl.a. tale om udskiftning af 14 Ø160 fællesstikledninger, 5 stk Ø1.250 fælles betonbrønde og 195 lb.m. Ø160-400 plastledning. Derudover blev vejafvandingen udskiftet med 9 stk Ø160 stikledninger til vejbrønde og 9 stk Ø315 PE rendestensbrønde.

Alle belægninger blev reetableret efter kloaksaneringen blev udført. Herunder 900 m2 asfalt, 28 m. kantsten, asfaltramper, helleanlæg samt striber og symboler på vejene.

 

Hovedmængder

Ø1.250 betonbrønde 1,4-3,3 dybde (5 stk)
Ø160-400 plastledninger, 1,8-2,8 dybde (195 lb.m.)
Ø160 PP, 1,3-2,3 dybde, (14 stk. af 88,4 lb.m.) Ø160 stikledninger PP til vejbrønde, 2,0-6,0 dybde (9 stk)
Ø315 PE rendestensbrønd, 2,0 dybde (9 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Kloaksanering 

Kloaksanering | Holbøll
Bygherre: NK Spildevand