Papirøen | Pæle

AKB opfører et blandet byggeri med familieboliger, ungdomsboliger og bofællesskab på Papirøen i Københavns Inderhavn. Holbøll har som underentreprenør til Hercules Fundering udført en del af funderingsarbejdet i den syv meter dybe byggegrube.

Holbøll har banket ca. 350 piloteringspæle.

 

Hovedmængder

Pæle (ca. 350 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Fundering | Pæle 

Papirøen | Holbøll banker pæle i byggegrube
Bygherre: Hercules Fundering