P-KÆLDER LANGELANDS PLADS

I forbindelse med etablering af et nyt 13 meter dybdt parkeringsanlæg med plads til over 200 biler, havde Holbøll ansvaret for rydning af grunden, udgravning i flere niveauer samt etablering af slidesvægge i 23m dybde.

For at skybrudssikre parkeringsanlægget anvendte Holbøll en ny innovativ klimaløsning. Løsningen omfattede et særligt regnvandssystem besteånde af permeable fliser, enkadrain og Rockflowelementer, der kan kan indeholde op til 95% vand. Kloakarbejdet og den afsluttende belægnings- samt gartnerentrepriser blev også varetaget af Holbøll.

Hovedmængder

Udgravning af jord (28.000 m3)
Kloak (500 m)
Linjeafvanding (500 m)
Belægning (3.000 m2)

Bygherre: CASA