Øst- og Vestbryggen

I forbindelse med opførsel af to etageejendomme med samlet 66 lejligheder kaldet Øst- og Vestbryggen ved Holbæk Havn, har Holbøll A/S med Entreprenør Søren Kristiansen som UE udført jord-, kloak- og betonarbejder.

Entreprisen indeholdte etablering af spuns til byggegrube, udgravning til fundamenter og øvrigt betonarbejde,
herunder støbning af 3.000 m² bundplade, 36 punktfundamenter samt kapning af de 480 pæle, der i dag sikrer fundamentet under de 66 nye lejligheder. Derudover blev der lagt kloak, dræn og belægning i parkeringsområderne.

Jordarbejdet var en tung miljøopgave, fordi grunden under Øst- og Vestbryggen tidligere været brugt som losseplads. I alt blev 9.900 ton jord sorteret, renset og bortkørt fra den forurenede grund.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (9.900 ton)
Sandfyld (2.280 m³)
Ø110-250 PP ledning (670 lb.m.)
Ø315 vejbrønde (30 stk)
Ø600 skelbrønde (4 stk)
Støbning af bundplade (3.000 m²)
Punktfundamenter (36 stk)
Rendefundamenter (220 m)
Kapning af pæle (480 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | Bundplade | Punktfundamenter 

Jord | Udgravning | Miljøoprensning 

Forsyning | Kloak 

Fundering | Spuns 

Øst- og Vestbryggen i Holbæk | Reference | Holbøll A/S
Bygherre: 5E Byg