Ørestads Boulevard 49

I forbindelse med opførelse af en matrikel med flere minder bygninger på Ørestads Boulevard 49, udførte Holbøll jord-, kloak-, belægning- og gartnerarbejdet som underentreprise. Holbøll etablerede 120 m HEB spunsjern, udgravede 17.500 tons jord, lagde samlet 1.400 lbm spildevand og regnvandsledninger fra Ø110-315, hvoraf 1.000 af dem var i terræn. I alt er der blevet sat ca. 140 brønde i dimensionerne Ø315-600.

Holbøll har ansvaret for belægning- og gartnerarbejder i ankomstpladsen og gårdrummet på Ørestads Boulevard 49. Gårdrummet består både af flisebelagte områder, der kan bære let til tung trafik samt grønne områder med slyngede stier, opholdspladser og en stor legeplads i tilknytning til en daginstitution på matriklen. Holbøll udfører bundopbygning og etablerer plantebede og -huller, monterer legepladsen samt sikrer en effektiv afvanding, der er tilpasset de forskellige opholdsrum.

 

Hovedmængder

Belægning (1.000 m²)
Spuns 8m HEB (120 m)
Udgravning (17.500 tons)
Tilfyldning med sand (3.100 m³)
Regnvand Ø110-315PP (700 lbm)
Omfangsdræn (830 lbm)
Spildevand Ø110-160 (700 lbm)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Belægningsfliser | Stisystemer | Opholdsrum 

Forsyning | Spilde- og regnvandsledninger 

Fundering | Byggegrube | Spuns 

Jord | Udgravning | Byggemodning 

 

Ørestads Boulevard 49 | Holbøll etablerer byggegrube og ledninger til kloak og forsyning
Bygherre: 5E byg