Nyt Campus Slagelse

På det nye Campus i Slagelse har Holbøll etableret 650 stk. 30×30 pæle med en længde på 12 meter inkl. asfaltering og kapning. Bygningen er arkitekttegnet og bliver Professionshøjskolen Absalons 9. campus.

Den gamle p-plads på Stationsvej skal omdannes til undervisninglokale, fællesarealer, kontorer og p-kælder. Holbøll har udgravet 16.500 m³ råjord til kælder og punktfundamenter, lagt 2.365 meter kloakledninger i størrelsen Ø110 – Ø250 samt sat 35 brønde fra Ø315-Ø1250, en pumpebrønd og en fedtudskiller, samt 250 m linjeafvanding.

 

Hovedmængder

Pæle (660 stk)
Udgravning af jord (16.500 m³)
Kloak (2.365 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Udgravning 

Forsyning | Kloak 

Bygherre: Professionshøjskolen Absalon