Ny Storstrømsbro

Ved etableringen af den nye Storstrømbro mellem Sjælland og Falster, etablerede Holbøll byggegruber til de to første bropiller. Dette omfattede vibreing af 25m spunsjern. Dernæst skulle den jord, som lå inden for bropillens 22x20m udgraves.

Efter udgravningen blev der først lagt filtergrus for at forhindre fugten i at trænger op i det stabile grus og sandpuden. Senere
i forløbet ville det blivende fundament og støtten til den 25m høje bro blive etableret.

 

Hovedmængder

Udgravning af jord (15.000 m3)
Spuns (150m)

 

Læs mere om kompetencerne

Fundering | Spuns 

Jord | Udgravning 

Bygherre: SBJV, Itinera