Naturgenopretning

Ved at etablere regnvandsbassiner, der fungerer som et naturligt forsinkende overløb inden regnvandet løber ud i Ringsted Å, var Holbøll er med til at realisere Ringsteds naturkvalitetsplan. Holbøll har stået for opgravning, genindbygning og udvidelse af regnvandsbassiner samt etablering af betonitmembran under det eksisterende forbassin. Når vandet stiger skaber det smukke og optimale forhold for en lang række fuglearter. Det styrker biodiversiteten, og gør Ådal til en vigtig økologisk korridor for dyr og planteliv – til stor glæde for de lokale borgere, der kan nyde
naturområdet via de stisystemer og træbroer, som Holbøll også har anlagt.

Hovedmængder

Udgravning (24.000 m²)

Bygherre: Ringsted Forsyning