Nakskov Bassin

I forbindelse med udvidelsen af Nordinc Sugar, har Holbøll haft ansvaret for etablering af det nye jordbassin. Arbejdet omfatter en udgravning af bassinets 360 x 150 x 13 meter, samt etablering af ny kulplads på 7.500 m². Kulpladsen blev udført med genbrugsbelægning.

For at mindske udsynet til materialerne på kulpladsen samt beskytte kullet mod vind og vejr, blev det overskydende muld fra muldafrømningen kørt i vold omkring kulpladsen.

Bassinet er udført med 6 meter udgravning, hvor jorden er lagt i vold på siderne. Der er udgravet ler, som er brugt til at gøre volden tæt. Hermed fås et færdigt bassin på 12 m i dybden.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (260.000 m³)
Afvanding (1.200 m)
Genbrugsbelægning (5000 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Bassin 

Bygherre: Nordic Sugar