Mariehaven | Kasettebassiner

I forbindelse med etableringen af et nyt boligområde i Ringsted udførte Holbøll kloak, fundering og belægning.

Kloaknettet blev skybrudssikret ved etablering af tre kassettebassiner, der samlet har en opstuvningskapacitet på 1.000 m³. En EPDM-membram sikrer, at regnvandet optages i kassetterne, hvor det opmagasineres, så hovedledningen aldrig modtager mere end dens maks kapacitet på 150 L/sek. Metoden betød at vi etablerede mindre ledninger og brønde, havde mindre gravearbejde og færre tidskrævende arbejdsopgaver.

Funderingsarbejdet omfattede etablering af in sitou støbte fundamenter og betondæk. I områderne med blødbund blev der udført borede fundamenter og op til naboskel blev der vibreret spuns.

Holbøll havde ligeledes ansvaret for belægning af fællesarealer, stier, parkering og asfaltveje i boligområdet.

 

Hovedmængder

Terrændæk (ca. 2.200 m²)
Fundamenter 400-1000 mm (ca. 850 m)
Kasettebassiner 3 stk (samlet ca. 1.000 m³)
Regnvandsledninger Ø600 – Ø800 (ca. 330 lbm)
Regnvandsledninger Ø160 – Ø450 (ca. 855 lbm)
Spuns 10 m HEB300 (ca. 60 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | Terrændæk | in sitou støbte fundamenter 

Forsyning | Klimatilpasning 

Jord | Udgravning 

Fundering | Spuns 

Bygherre: 5E Byg