Maribo | Pumpestation

Holbøll A/S etablerer nyt regnvansbassin samt to nye pumpestationer for Lolland Spildevand A/S ved Søndre Boulevard i Maribo.

Pumpestationerne blev etableret i seks meters dybde og skal erstatte de to eksisterende pumpestationer. Derfor omfattede entreprisen udover etablering også omkobling.

Regnvandsbassinet og kanalerne forsinker vandet, så sand og grus kan nå at bundfælde sig i bassinet, inden regnvandet løber videre ud i mosen. På den måde undgår Søndre Boulevard oversvømmelser i fremtiden.

Lolland Forsyning skriver selv, at regnvandsbassinet er resultatet af mange års kloakarbejde i Maribo, hvor man separerer spildevand og regnvand fra hinanden.

 

Hovedmængder

Indløbs- og udløbsbygværk
Sandfangsbassin (135 m³)
Ø1700 PE-brønd (2 stk)
Ø1250 BT-brønd (2 stk)
Ø600 PP-brønd (1 stk)
Ø110-615 PP (58 lbm)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Pumpestation 

Jord | udgravning 

Maribo Pumpestation, Holbøll etablerer pumpestation og regnvandsbassin
Bygherre: Lolland Spildevand A/S