Langeland Plads P-kælder

Langeland Plads er et nyt, 13 meter dybt parkeringsanlæg i København. Parkeringsanlæg har plads til over 200 biler.

Holbøll havde ansvaret for rydning af grunden, udgravning i flere niveauer, mens der løbende blev udført jordankre samt etablering af slidesvægge i 23 m dybde. For at skybrudssikre parkeringsanlægget på Langeland Plads anvendte Holbøll et særligt regnvandssystem. Systemet bestod af permeable fliser, enkadrain og Rockflow-elementer, der kan kan indeholde op til 95% vand.

Kloakarbejdet og den afsluttende belægnings- samt gartnerentrepriser blev også varetaget af Holbøll. Denne del omfattede etablering af matriklens grønne bakker og plantebede, etablering af legepladser, lægning af 1.000 m² lys asfalt og 2.000 m² belægningsfliser i chelsea mønster samt tilskæring efter inventar.

Udfordringerne ved udgravningen er at det inde midt i byen på begrænset plads, hvor vi er 13m i jorden, og meget af det der er udgravet har været næsten flydende pga. de etablerede slidsevægge.

 

Hovedmængder

Udgravning af jord (28.000 m³)
Kloak (500 m)
Linjeafvanding (500 m)
Belægning (3.000 m²)

 

Læs mere om kompetencerne:

Belægning | legepladser | belægningsfliser 

Forsyning | Klimatilpasning 

Jord | Udgravning 

Langeland Plads | Reference | Holbøll A/S udfører graver ud, skybrudssikrer og lægger belægning til ny nyt parkeringsanlæg
Bygherre: CASA